Upute i prijava sažetaka

Pozivamo sve autore da pošalju sažetke svojih radova (za predavanje ili poster), najkasnije do 31.12.2016.

Sažeci se prijavljuju putem linka na službenoj Internet  stranici kongresa. 

Upute:

Rok za prijavu radova: 31.12.2016.

Obavijest o prihvaćanju radova: 28.4.2016.