Prijava sažetaka

Prijava sažetaka je zatvorena.

Za sva dodatna pitanja i informacije, kontaktirajte znanstvenu komisiju na sljedeći Email: abstracts@jenner-glyco.com

VAŽNO Molimo koristite latinična slova. Ukoliko niste, upute za prijavu sažetaka pogledajte ovdje: upute za slanje sažetaka. Sažeci zaprimljeni izvan navedenih uputa neće se smatrati valjanim.

U slučaju bilo kakvih poteškoća i nemogućnosti online prijave sažetaka, kontaktirajte nas na Email: abstracts@jenner-glyco.com

VRSTA PREZENTACIJE

Oralna prezentacija Poster prezentacija

TEMA PREZENTACIJE

KONTAKT AUTOR

Upišite autora za kontakt i korespondenciju. Imajte na umu da treba biti dodan na listu autora sažetaka u nastavku prijave.

LISTA INSTITUCIJA

Upišite institucije autora prema sljedećem primjeru: Naziv institucije, Adresa, Poštanski broj Grad, Država

(npr. KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, Hrvatska)

AUTORI SAŽETAKA

U slučaju više od 10 autora...

Upišite autore po redoslijedu važnosti kojim će biti prikazani. Odaberite i pridodjelite svakom autoru ranije upisanu instituciju. Ne zaboravite odabrati autora izlagača.

AUTOR 1

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 2

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 3

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 4

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 5

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 6

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 7

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 8

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 9

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 10

 

Ovo je autor izlagač

SAŽETAK

Ukoliko sažetak sadrži neke specijalne znakove, oni možda neće biti prikazani pravilno. Molimo Vas, pregledajte sažetak u obliku koji se zaprima (Word dokument) te ako je potrebno zamijenite krivo prikazane znakove drugim, istoznačnim. Ako se greška nastavlja, kontaktirajte nas na sljedeću email adresu: abstracts@jenner-glyco.com